Algemene voorwaarden

 

 • Yang Massage: Yang Massage, gevestigd Ranonkelstraat 77, 2223 XK  Katwijk, mobielnummer: 06-22502315. Hierna genoemd Yang Massage.
 • Medewerker: een persoon welke in dienst is van of werkzaam is voor Yang Massage.
 • Aangeboden dienstverlening: verzorgen van diverse massages op bovengenoemd adres of op locatie.
 • Cliënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur/behandelaar in dienst of werkende voor Yang Massage.
 • Behandeling: een overeenkomst tussen Yang Massage enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt, een massage wordt gegeven door Yang Massage.
 • Betaling: geschiedt uitsluitend direct en á contant.
 • Reiskosten: worden in rekening gebracht als de behandeling op een ander adres plaatsvindt dan bovengenoemde adres.
 • Medisch: Yang Massage verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Vrije wil: Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Yang Massage en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massages en/of behandelingen voortvloeien.
 • Uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt hij/zij medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de cliënt dit door te geven aan Yang Massage.
 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid aan Yang Massage.
 • Dossier: Yang Massage mag alleen met toestemming van de cliënt een dossier bijhouden. Zie hiervoor de Privacyverklaring.
 • Inzage dossier: naast Yang Massage heeft slechts de betreffende cliënt recht op inzage in dit dossier. Dit dossier mag cliënt te allen tijde inzien, wijzigen of (laten) verwijderen. Zie hiervoor de Privacyverklaring.
 • Discretie: alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijk toestemming nooit aan derden verstrekt. Een derde kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een schriftelijke goedkeuring kan overleggen van cliënt. Zie de Privacyverklaring.
 • Uitsluiting: Yang Massage behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten als Yang Massage twijfelt aan de medische gesteldheid van de cliënt.
 • Aansprakelijk: Yang Massage stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, ongevallen of verlies van eigendommen in en rondom de bovengenoemd adres.
 • Stiptheid: Yang Massage dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Annulering: tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is annulering mogelijk. Dit kan telefonisch of, bij geen contact, per sms/whatsapp. Bij te laat annuleren worden 50% van de kosten, van de overeengekomen behandeling, in rekening gebracht.
 • Algemene Voorwaarden: Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Yang Massage verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Cadeaubonnen/bonuskaarten

 • Cadeaubon: is te verkrijgen vanaf 30,00 euro (30min.) en dient vooraf, het liefst bij reservering, overlegd te worden en is geldig t/m 2 jaar na afgifte.
 • Bonuskaart: is een kaart voor 10 behandelingen waarna de cliënt 50% korting krijgt op de 11e behandeling. Na iedere behandeling wordt deze afgevinkt op de kaart.
 • De bonuskaart geldt niet in combinatie met andere acties/kortingen/cadeaubonnen.
 • Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Yang Massage is niet aansprakelijk voor directe of indirect beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken van de cadeaubon.
 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandelingen.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De cadeaubon is niet persoonsgebonden.
 • De bonuskaart is persoonsgebonden.
 • Annulering van de door u bestelde cadeaubon is niet mogelijk.
 • Het reproduceren van de cadeaubon/bonuskaart is verboden. Handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Yang Massage. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.
 • De cadeaubon is alleen geldig indien deze voorzien is van een geldige handtekening van Yang Massage.